Po përfundon asfaltimi i të gjithë rrugëve të planifikuara në fshatin Nesalcë.

Qeverisja lokale e vendosur të praktikojë gjithpërfshirjen në krijimin e kushteve më të mira qytetarëve të Komunës së Bujanocit.

Po përfundon asfaltimi i të gjithë rrugëve të planifikuara në fshatin Nesalcë.

Qeverisja lokale e vendosur të praktikojë gjithpërfshirjen në krijimin e kushteve më të mira qytetarëve të Komunës së Bujanocit.