Qendra tregtare ''VM Center'' kërkon 15 punëtor/e

Qendra tregtare ''VM Center'' hap më shumë vende pune...

Qendra tregtare në Preshevë ''VM Center'' së fundmi ka bërë edhe zgjerimin e objektit. Me zgjerimin e objektit natyrisht që duhet të rritet edhe numëri i punëtorëve në sektorin e marketit.

Andaj ju që keni nevojë dhe jeni të aftë për punë mos hezitoni ta shfytëzoni këtë mundësi.

''VM Center'' kërkon 15 punëtor/e, ju që jeni të interesuar për punë mund të lajmëroheni në zyrët e qendrës tregtare ''VM Center'' çdo ditë pune prej ora 8:00 deri 16:00.

''VM Center'' të gjitha në një vend.