Për shkak të punimeve më 24 tetor 2018 nuk do të ketë rrymë në këto vendbanime

Për shkak të punimeve më 24 tetor 2018 nuk do të ketë rrymë në këto vendbanime

Për shkak të punimeve në objektet energjetike nuk do të ketë rrymë në:

  • Karadaku prej ora 09:00-17:00
  • Raincë, Bukuroc, Shoshajë & Corroticë prej ora 09:00-13:00
  • Zhunicë & Bushtran prej ora 09:00-11:30
  • Çukarkë, Ashan, Leran, Golemi doll prej ora 09:00-14:00 /www.rtvaldi.com