Është përcjellur për në banesën e fundit nxënësja Arbresha Ademi, nxënëse e klasës së VIII-të

Është përcjellur për në banesën e fundit nxënësja Arbresha Ademi, nxënëse e klasës së VIII-të

Sot pas namazit të Ikindisë i është dhënë lamtumira e fundit nxënëses Arbresha Ademi e cila ishte nxënëse e klasës së VIII-të të Sh.F.Selami Hallaçi në fshatin Rahovicë