Organizohet forum rajonal për ekonominë e fshehur

Forum rajonal për ekonominë e fshehur, do të mbahet sot në Shkup në organizim të Qendrës për hulumtim dhe krijim të politikave (QHKP).

Në Forum do të prezentohet analiza komparative për ndjekjen e ekonomisë së fshehur në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë, e përpunuar nga Instituti për demokraci dhe ndjërmjetësim nga Shqipëria dhe organizata Demokraci për zhvillim nga Kosova