Investimet neto në BE bien për 1.3 bilion euro

Investimet e huaja direkte (IHD) të investuara në pjesën tjetër të botës nga investitorët rezidentë të Bashkimit Evropian (BE)...

Investimet e huaja direkte (IHD) të investuara në pjesën tjetër të botës nga investitorët rezidentë të Bashkimit Evropian (BE) arritën në 7.6 bilionë euro në fund të vitit 2016, ndërsa investimet e bëra në BE ishin 6.27 bilionë euro, pra investimet neto në BE bien për 1.3 bilion euro.

Bizneset me qëllime të veçanta (SPE) që veprojnë në BE përbërë 54.5 për qind të totalit të stokut të IHD-ve jashtë BE-së, kundrejt 63.9 për qind të IHD-ve brenda BE-së.

Në fund të vitit 2016, SHBA-të kanë 36.1 për qind të totalit të IHD-ve që janë investuar në BE, apo 2.74 bilionë euro, shumë përpara Zvicrës me 12.9 për qind ose 977 miliardë, Brazili me 373 miliardë euro, Kina me 304 miliardë dhe Kanadaja me 265 miliardë.
IHD-të ndihmojnë në përcaktimin e sasisë së ndikimit të globalizimit dhe matjen e lidhjeve të gjata ekonomike ndërmjet vendeve (sipas për kriteret homologe të menjëhershme). Janë një tregues i rëndësisë relative të pranisë ekonomike të një vendi, ose të partnerëve të huaj në njësinë raportuese, të matur në aspektin e kapitalit të tyre.