Shoqata Vizioni për zhvillim dhe kooperim realizon projektin e mbështetur nga komuna e Preshevës

Shoqata Vizioni për zhvillim dhe kooperim realizon projektin e mbështetur nga komuna e Preshevës

Në kuadër të aktiviteteve të parapara nga Shoqata Vizioni për zhvillim dhe kooperim  për projektin " Fuqizimi i komunitetit Rinor dhe përgaditja e të rinjëve të hartojnë plane të biznesit si dhe ngritjen e kapaciteteve menaxhuese për të krijuar qëndrushmerin e bizneseve " 

U mbajt trajnimi dy ditor me temat :

- Hartimi i projekteve, planeve të biznesit.

- Ndërmarrësia

- Zbatimi i projekteve dhe aspekti financiar

- Udhëheqja e biznesit.

Në këtë projekt morën pjesë te  qytetar nga Presheva ,përfaqësues nga Zyra për të Rinj  , Ligjërues z. Besim Shabani nga Zyra për zhvillim ekonomik lokal nga Komuna e Preshevës.

#KomunaPreshevës

#Zyraperterinje

#Vizioniperzhvillimdhekooperim