• E mërkurë / Sep-27 04:33
  • Kontakt

Vendimi për praktikën profesionale 2022/2023 Në komunën e Bujanocit

Vendimi për praktikën profesionale 2022/2023 Në komunën e Bujanocit

Këshilli për punësim i komunës së Bujanocit më 24.11.2022 bie Vendim për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes së Thirrjes së pestë publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2022/2023.

Vendimi i praktikes profesionale 2022-2023