VZHK bën thirrje për aplikim për kurs të rrobaqepsisë për 10 kursante

VZHK bën thirrje për aplikim për kurs të rrobaqepsisë për 10 kursante

Vizioni për Zhvillim dhe Kooperim hap thirrje per Kurs te rrobaqepsisë ,  për  pranimin e 10 kursaneteve në Kursin  profesional të rrobaqepsisë.

Kursi profesional i rrobaqepsisë është pa pagesë  , të cilin e ka mundësuar  Shoqata partnere IHH NL  Hollanda.

Kursi zgjatë 6 muaj , është kurs intensiv dhe kursantet do te  ken mundësinë të aftësoheni nga trajnerja profesionale dhe në përfundimin e kursit  do të paiseni me  Certifikatë.

Kriteret për pjesëmarrje në konkurs  janë  :

1.Plotësimi i aplikimit ose  Google Docs

2.Dëftesa apo diploma / kopje ( jo e obligueshme)

3.Pjesmarrësit të gjinisë femrore.

4.Grupmosha 18-50 vjet

Afati për aplikim në Kursin profesional të rrobaqepsisë është i hapur nga data

08.05.2023 – 26.05.2023 

Aplikimet mund të dorzohen përmes postës elektronike në emailin e VZHK :   vizioni.zhk@gmail.com  

dhe

 në zyren e OJQ Vizioni për Zhvillim dhe Koperim  (10:00 – 15:00)

Rruga 15 Nëntori  , nr 31 kati - || - , përball Befi Center.