Shoqata e Shkrimtarëve ''Feniks'' më 27 korrik 2023 do të mbajë orë letrare për bashkatdhetarët

Shoqata e Shkrimtarëve ''Feniks'' më 27 korrik 2023 do të mbajë orë letrare për bashkatdhetarët

L   A   J   M   Ë   R   I   M

Lajmërohen të gjithë anëtarët e Shoqatës së Shkrimtarëve "FENIKS" se,më:27.7.2023,ditë e enjte,Shoqata me anëtarët e vet do të organizojë dhe mbajë orë letrare enkas(apostafat)për bashkatdhetarët tanë (diasporën).

Ora letrare do të mbahet në sallën kryesore të Shtëpisë së Kulturës "Abdulla Krashnica"në Preshevë,duke filluar në ora 11-të.

Pjesëmarrja e anëtarëve të Shoqatës nga Presheva e Bujanoci e obligueshme kurse e atyre nga Medvegja e dëshirueshme,por sipas mundësive.

Shumë të dashur e të respektuar bashkatdhetarë,ejani të takohemi,ejani të njihemi,ejani të çmallemi e ta dëgjojmë njëri-tjetrin,merrini me vete edhe fëmijët tuaj!

Me rrespekt:

Prof.Avni Shaqiri-Kryetar