• E mërkurë / Jul-17 14:41
  • Kontakt

z.Lutfiu:Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën (vendimin) e Këshillit Kombëtar Shqiptar, 1234 student do të përfitojnë bursa.

z.Lutfiu:Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën (vendimin) e Këshillit Kombëtar Shqiptar, 1234 student do të përfitojnë bursa.

Postimi i plotë i kryetarit të KKSH-së z.Nevzad Lutfiu:

Mrekulli, faleminderit Kosovë

Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën (vendimin) e Këshillit Kombëtar Shqiptar.

1234 familje shqiptare do të përfitojnë.

500 euro do t'i ndahen studentëve të vitit të parë.

600 euro studentëve me notë mesatare nga  6 deri 8.

700 euro studentëve me notë mesatare nga 8 deri 10.

500 euro do t'i përfitoj secila familje shqiptare e vendit tonë që i ka 3 fëmijë në procesin edukativo-arsimor dhe nxënësit pa asnjë prind ose vetëm me një prind(prindi/ërit i/e të cilëve kanë vdekur).

Falenderoj administratën e KKSH-së, komisionin vlerësues dhe ankimor për punën e bërë.

Krenari