Hapen dy pozita pune në NPK Moravica, Preshevë (Dokument)

Hapen dy pozita pune në NPK Moravica, Preshevë

Inkurajohen të gjithë të interesuarit që të aplikojnë për këto dy pozita të rëndësishme për zhvillimin e NPK Moravica si dhe mirëqenien e përgjithshme shoqërore në Komunën e Preshevës.