NP-Moravica ka bërë debllokimi e kanalizimit në rrugën D. Filipovic në Preshevë

NP-Moravica ka bërë debllokimi e kanalizimit në rrugën D. Filipovic në Preshevë

Në rrugën D. Filipovic në Preshevë me ndërhyrjen e ndërmarrjes publike Moravica është bërë debllokimi i kanalizimit. Ky kanalizim ka qenë i thyer dhe i mbuluar me gurë dhe banorët e kësaj lagje kanë pasur probleme me vite të tëra.

Ndermarrja publike Moravica bënë apel tek qytetarët të kenë kujdes gjatë shfrytzimit të kanalizimit, por edhe punëkryesve të riparimit të rrugëve që të kenë kujdes gjatë punimeve dhe mos të dëmtojne gypat e ujit apo të kanalizimit dhe nëse ndodh ndonjë gjë të lajmrohen tek Moravica e jo të mbyllen siç ka ndodhur në këtë rast.