Përshkak të punimeve në objektin elektroenergjetik më datë 31.01.2019 nuk do të ketë furnizim me energji elekrike në këto vende

Përshkak të punimeve në objektin elektroenergjetik më datë 31.01.2019 nuk do të ketë furnizim me energji elekrike në këto vende

Përshkak të punimeve në objektin elektroenergjetik të enjten më datë 31.01.2018 nuk do të ketë  furnizim me energji elekrike në këto vende.

Një pjesë e qytetit të Preshevës si dhe Stacioni Hekurudhorë prej ora 08:00 deri ora 15:00.