Më datë 12.09.2019 nuk do të ketë rrymë në Komunën e Bujanocit përshkak të punimeve në objektet elektroenergjetike

Më datë 12.09.2019 nuk do të ketë rrymë në Komunën e Bujanocit përshkak të punimeve në objektet elektroenergjetike

Përshkak të punimeve në objektet elektroenergjetike nesër më datë 12.09.2019 nuk do të ketë rrymë në Komunën e Bujanocit

Ndërprerja e energjisë elektrike do të jetë prej ora 09:00 deri ora 15:00