Këshilli i Bashkësisë Islame në Preshevë Manifestim kushtuar Ditëlindjes së Muhammedit s.a.v.s.

Këshilli i Bashkësisë Islame në Preshevë Manifestim kushtuar Ditëlindjes së Muhammedit s.a.v.s.