Sielicki propozohet për gjyqtar në Gjykatën Speciale

Sielicki propozohet për gjyqtar në Gjykatën Speciale

Gjykata Speciale e cila do të hetoj dhe do te gjykoj ish pjesëtarët e  Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është akoma duke e kompletuar ekipin e  Gjyqtarëve për Dhomat e Specializuara dhe po e përmbush numrin e  Gjyqtarëve të cilët do të punojnë në atë Gjykatë.

Shteti i Polonisë më konkretisht Ministria e Punëve të Jashtme e ka  propozuar si Gjyqtar Dariusz Sielickin për Gjykatën Speciale, i cili ka  punuar si Gjyqtar në Misionin e EULEX-it dhe i cili është raportuar për  shkelje dhe parregullsi të shumta gjatë punës së tij e në veçanti për  rastin ‘’Drenica II’’ kur ai ishte duke punuar në misionin e EULEX-it.

Si duket nuk është bërë e madhe dhe ndoshta edhe nuk është informuar  Shteti i Polonisë nga Misioni i EULEX-it apo nga Bashkimi Evropian në  lidhje me raportimet e vazhdueshme të parregullsive dhe manipulimeve që  kanë ndodhur gjatë procesit gjyqësor  në rastin Drenica nga ana e  Gjyqtarit Dariusz Sielicki dhe Ana Adamska.

Ne kemi marre informacion nga një burim i yni përmes një emaili (një  burimi në Poloni) se nga të gjithë aplikantët që kishin aplikuar për  Gjykatën Speciale ish Gjyqtari Dariusz Sielicki është propozuar nga  Shteti i Polonisë, Ministria për Punë të Jashtme që të përzgjidhet si  Gjyqtar në Gjykatën Speciale.

‘’Unë jam informuar se Gjyqtari Dariusz Sielicki është propozuar nga  Ministria e Polonisë për Punë të Jashtme për tu përzgjedhur si gjyqtar  në Gjykatën Speciale (Dhomat e Specializuara). Mediat në Kosovë për  momentin janë duke raportuar për manipulimin e gjykimit përfshirë  Gjyqtarin Sielicki. Po ashtu pretendohet se ai në mënyrë të  kundërligjshme i ka marrë emailat e një gjyqtari tjetër”, thotë burimi  ynë.

Ky rast ishte kontestuar dhe raportuar po ashtu nga ish Kryetari i  Gjyqtarëve të EULEX-it Z. Malcolm Simmons për shkak të manipulimit të  trupit gjykues dhe integritetit të gjyqtarëve në atë panel. Gjyqtari  Malcolm Simons e kishte akuzuar misionin e Bashkimit Evropian për  korrupsion, racizëm dhe keqpërdorime të shumta dhe më pas kishte dhënë  dorëheqje. Në disa komunikime me e-mail të britanikut Malcolm Simmons me  zyrtarë të lartë të BE-së, shpërfaqet mënyra e ndarjes së drejtësisë  nga gjyqtarët e EULEX-it, të cilët të pandehurve në grupin “Drenica”, u  referohen si ‘’kafshë’’ duke i fyer ata në mënyrë diskriminuese.

RTK si dhe emisioni Udhëve ka raportuar vazhdimisht në lidhje me  parregullsitë dhe manipulimet që kishin ndodhur gjatë procesit gjyqësor  në rastin “Drenica II” kundër ta akuzuarve shqiptar për krime të luftës,  ku Z. Sielicki si kryetar i panelit gjyqësor e kishte caktuar të  dashurën e tij Ana Adamska (nga Polonia) si anëtare të trupit gjykues ku  ai vetë ishte deklaruar se ajo ishte e dashura e tij.

Pretendimet e Z. Simons për afera korruptive brenda misionit më të  madh evropian në Prishtinë, kanë vënë pikëpyetje në paanshmërinë dhe  kredibilitetin e EULEX-it sidomos në proceset gjyqësore. Sipas Z.  Simons, Gjyqtari Dariusz Sielicki ishte i përkëdheluri i menaxhmentit të  EULEX-it për rastet e gjykimit të profilit të lartë si i dëgjueshëm për  të shpallur dënime me urdhëra politike sipas objektivave të tyre.

Ish Gjyqtari Dariusz Sielicki pasi e ka përfunduar punën e tij në  Misionin e EULEX-it në Kosovë dhe pasi ai ishte akuzuar për manipulime  dhe keqpërdorime në Misionin e EULEX-it, tani nga të gjithë aplikantët e  kualifikuar të cilët kanë aplikuar të jenë pjesë e Gjykatës Speciale  vetëm Dariusz Sielicki është propozuar nga Shteti i Polonisë për të  marrë pjesë si Gjyqtar në Dhomat e Specializuara (Gjykatën Speciale).

RTK ka dëshmi ekskluzive për ndërhyrje të mundshme nga komuniteti  ndërkombëtar në vendimin e fundit në rastin e “Drenica II” i cili vendim  është marrë nga paneli i Gjykatës Supreme.