Ndihma prej 100 eurosh do të shpërndahen nga mesi i muajit maj

Ndihma prej 100 eurosh do të shpërndahen nga mesi i muajit maj

Ministri serb Sinisha Malli ka delaruar që secili qytetar i rritur në Serbi do të marrë si ndihmesë të drejtpërdrejt ekenomike 100 euro nga Qeveria, pasi të kalojë gjendja e jashtëzkonshme.

Malli theksoi se shteti serb dëshiron të jetë solidar, të ndihmojë të gjithë për të kapërcyer sa më shumë krizën aktuale, dhe kështu ndau rreth 70 miliardë dinarë për t’i dhënë secilit qytetar të rritur nga 100 euro pas të kaloj kriza e gjendjes së jashtëzakonshme.