Më datë 4 gusht 4 persona të prekur me Covid-19 në Komunën e Preshevës

Më datë 4 gusht 4 persona të prekur me Covid-19 në Komunën e Preshevës

CoVID ambulanca 04.08.2020

17 pacientë të paraqitur për kontrollë

4 pozitiv me test të shpejtë Elisa (mosha: 1950, 1973, 1974, 1988), me simptoma më të lehta

3 persona janë testuar me PCR