Nënshkruhen tri udhëzime Administrative për të miturit në qendrat edukativo-korrektuese

Nënshkruhen tri udhëzime Administrative për të miturit në qendrat edukativo-korrektuese

Ministri i Drejtësisë, Selim Selimi ka nënshkruar tri udhëzime Administrative të cilat i parasheh Kodi i Drejtësisë për të Mitur.

Sipas njoftimit për media, këto udhëzime janë: udhëzimi Administrativ për lejimin e pushimit vjetor për të mitur, për ndalimin e vizitave për shkaqe të justifikueshme dhe për programin, të drejtat obligimet dhe beneficionet për të mitur në qendrën edukativo korrektuese.

Tutje në njoftim thuhet se udhëzimi Administrativ për lejimin e pushimit vjetor për të miturit ka për qëllim caktimin e procedurës së shfrytëzimit të pushimit vjetor për të miturin në Institucionin Korrektues.

Ndërsa, udhëzimi Administrativ për ndalimin e vizitave për shkaqe të justifikueshme ka për qëllim përcaktimin e rregullave për ndalimin e vizitave për shkaqe të justifikueshme për personat e mitur.

Dhe udhëzimi Administrativ për programin, të drejtat obligimet dhe beneficionet për të mitur në obligimet dhe beneficionet e të miturve në Qendrën Edukativo Korrektuese.

Lexoni më poshtë njoftimin e plotë:

Me qëllim të avancimit të legjislacionit të fushës së të miturve, duke pasur konsideratë mbizotëruese interesin më të mirë të të miturit, pas një pune intensive të Departamentit Ligjor dhe Shërbimit Korrektues, dhe pas një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës konsultimesh, sot kam nënshkruar tri udhëzime administrative të cilat i parasheh Kodi nr. 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur, dhe atë si në vijim:

  1. Udhëzimin Administrativ për lejimin e pushimit vjetor për të miturit, i cili ka për qëllimi përcaktimin e procedurës së shfrytëzimit të pushimit vjetor për të miturin në Institucionin Korrektues;
  2. Udhëzimin Administrativ për ndalimin e vizitave për shkaqe të jusifikueshme, i cili ka për qëllim përcaktimin e rregullave për ndalimin e vizitave për shkaqe të justifikueshme për personat e mitur;
  3. Udhëzimin Administrativ për programin, të drejtat obligimet dhe beneficionet për të mitur në qendrën edukativo korrektuese, qëllimi i të cilit është përcaktimi i llojeve të programeve, të drejtat, obligimet dhe beneficionet e të miturve në Qendrën Edukativo Korrektuese.