Kjo është lista e plotë e kandidatëve për këshilltarë nga Partia Demokratike Shqiptare (LISTA)

Kjo është lista e plotë e kandidatëve për këshilltarë nga Partia Demokratike Shqiptare