Kjo është lista e kandidatëve për këshilltarë nga PVD

Kjo është lista e kandidatëve për këshilltarë nga PVD