Pse Shqiprim Arifi angazhon gjithmonë avokat serb nga Vranja e asnjëherë avokat shqiptarë të Luginës?

Pse Shqiprim Arifi angazhon gjithmonë avokat serb nga Vranja e asnjëherë avokat shqiptarë të Luginës?

Avokati i fundit për tu ankuar ndaj vendimit të KKZ-së i angazhuar nga   Alternativa Për Ndryshim është Jovica Despotovic i cili është avokat nga Vranja.

Ky nuk është rasti i parë që Shqiprim Arifi ose Partia që ai drejton angazhojnë avokat serb. 

Shqiprim Arifi dhe APN gjatë të gjitha rasteve gjygjësore kanë angazhuar vetëm avokat serb asnjëherë ndonjë shqiptarë edhe pse ka një numër të madh të avokatëve shqiptarë si në komunë të Preshevës ashtu edhe në Bujanoc.

Shqiprim Arifi ka angazhuar avokat serb edhe në rastin kur kishte shpifur ndaj Rtv Aldi, madje këtë gjygj e kishte humbur ndaj një avokati shqiptarë që mbronte Rtv Aldi-n.

Pse athua vallë Shqiprim Arifi nuk angazhon shqiptarë që ta mbrojnë?

Pse Shqiprim Arifi i'u beson më shumë avokatëve serb se atyre shqiptarë?

Çfarë i kanë bërë shqiptarët që Shqiprim Arifi nuk po i beson edhe pse ndaj tyre po i humb të gjitha gjygjet edhe pse po mbrohet nga avokat serb?