Arrihet marrëveshja për qeverisjen komunale në Preshevë, këto janë pozitat e ndara mes partive politike

Arrihet marrëveshja për qeverisjen komunale në Preshevë, këto janë pozitat e ndara mes partive politike

Takimi katërpalësh i filluar mbrëmë në orën 21:30  në zyrët e Partisë për Veprim Demokratik në Preshevë, ka përfunduar pas pesë orëve diskutimesh.

Bisedimet për formimin e qeverisjes së re në Preshevë mes PDSH, PVD, LR dhe UDSH, kanë mbetur të finalizohen me nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëqeverisje.

Në vazhdim ndarja e pozitave dhe funksioneve:

Kryetari i komunës - PVD+PDSH,2+2
Kryetari i kuvendit - LR
zv.Kryetari i komunës - PDSH+PVD,2+2
zv.Kryetari i kuvendit  - PDSH
Sekretari i kuvendit - LR
zv.Sekretari i kuvendit - PDSH
Ndihmës kryetar i komunës - PVD
Ndihmës kryetar i komunës - LR
Anëtar i këshillit komunal - PDSH
Anëtar i këshillit komunal - PDSH
Anëtar i këshillit komunal - PDSH
Anëtar i këshillit komunal - LR
Anëtar i këshillit komunal - LR
Anëtar i këshillit komunal - PVD
Anëtar i këshillit komunal - PVD
Kryeshefi i administratës - LR
zv.Kryeshefi i administratës - PDSH
Fondi për punë komunale dhe ndërtimore - PDSH
Drejtorati për buxhet dhe financa - LR
Drejtorati për ubanizëm - LR
Drejtorati për veprimtari shoqërore - LR
Drejtorati për përcaktimin e të hyrave publike - PVD
Drejtorati pë administratë të përgjithshme - PDSH
Drejtorati i inspekcionit - PVD
Fondi për qëllime humanitare, Sekretari - PDSH
Fondi për qëllime humanitare, Kryetari - PVD
Biblioteka - LR
Shtëpia e kulturës - PDSH
N.P.Moravica - PVD
Qendra për punë sociale - LR
Organizata e sportit - PVD
Zyra për të rinj - PVD + PDSH
Avokati publik komunal - PDSH