Nxënësi Ajan Hajrullahu nga Presheva u rradhit në dhjetëshen e parë në garat Republikane e diturisë të mbajtura në Nish

Nxënësi Ajan Hajrullahu nga Presheva u rradhit në dhjetëshen e parë në garat Republikane e diturisë të mbajtura në Nish

Në garat Republikane në lëndën Kimisë të mbajtura në Nish, nxënësi Ajan Hajrullahu nga Sh.F.,,Prof. Ibrahim Kelmendi,, Preshevë u radhit në dhjetëshen e parë në garat e diturisë.

Këtë sukses të nxënësit Ajan Hajrullahu e ka konfirmuar drejtoria e Sh.F. ,,prof. Ibrahim Kelmendi" Preshevë znj. Fitore Sahiti, e cila e ka uruar nxënësin për këtë rezultat të treguar në garat e diturisë në lëndën e Kimise dhe arsimtaren Zeqavete Selimi.