Këto vendbanime në Preshevë më 08 prill 2020 nuk do të kenë rrymë elektrike

Këto vendbanime në Preshevë më 08 prill 2020 nuk do të kenë rrymë elektrike

Për shkak të punimeve në objektet e energjisë elektrike, më 08 prill 2020, në Komunën e Preshevës disa vendbanime do të mbeten pa energji elektrike prej ora 10:00 deri ora 12:00

Vendbanimet që nuk do të kenë rrymë janë: Fshati Miratoc, fshtati Tërrnavë dhe fshati Norçë