• E mërkurë / Jul-18 05:09
  • Kontakt

Komuna e Bujanocit shpallë KONKURS për përkrahjen e biznesit privat

KONKURS për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë dhe fuqizimit ekonomik në vitin 2018..

KONKURS PUBLIK – për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë dhe fuqizimit ekonomik në vitin 2018 në Komunën e Bujanocit
-Konkursin e zbaton Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në Komunën e Bujanocit për vitin 2018, për ndarjen e mjeteve në shumë të përgjithshme prej 5.000.000,00 dinarë, për veprimtaritë me seli në territorin e Komunës së Bujanocit.

Të bashkangjitura i gjeni dokumentet në vijim:

Konkurs-2018

Kriterijumi

Obrazac-1-Prijava-sa-biznis-planom-za-dodelu-bezpovratna-sdredstava-START-UP-1

Obrazac-2-Izjava-o-prihvatanju-uslova-JP.

Obrazac-3-Izjava-da-u-prethodnim-12-meseci-nisu-imali-registrovanu-delatnost.