Komuna e Preshevës jo transparente dhe mashtruese

Komuna e Preshevës jo transparente dhe mashtruese

Në hulumtimin e realizuar nga organizata "Transparentnost Srbija" lidhur me indeksin e transparencës të qeverisjeve lokale të publikuar nga USAID-i Amerikan, shihet qartë që nga 145 vetqeverisje lokale, Komuna e Preshevës është pothuajse në fund të listës, respektivisht në vendin 141 për mungesë të transparencës.

Indikatorët kanë qenë të shpërndarë në tetë kategori:

1.Kuvendi dhe Këshilli Komunal,

2.Buxheti,

3.Komuna dhe qytetarët,

4.Qasja e lirë e informatave,

5.Prokurimet publike,

6.Informimi mbi punën e pushtetit lokal,

7.Ndërmarrjet publike dhe

8.Diskutimet publike.

Nga kjo paraqitje shihet qartë se menaxhimi i Komunës së Preshevës nga kjo shumicë qeverisëse, është fund e krye jo transparente e mashtruese dhe si të tillë, nuk e meritojnë qytetarët e Komunës së Preshevës.

#Marre